qmbl.net
当前位置:首页 >> 嘛呢旗 >>

嘛呢旗

用“嘛”可以组成哪些词?嘛呢旗[ ma ne qí ]祈祷幡又称嘛呢旗,更常见的名称是经幡和风马旗。磨嗖嘛[ mó sōu ma ]形容一个人在做任何事情拖拖

hc ,.藏传佛教喇嘛旗喇嘛旗是清王朝设立的除不管军事外,对宗教事务和领地的行政、司法、税收、丁口管理等事项有一定权力的群体。清王朝在蒙古地区,

嘛呢杆上的风旗是怎么来的?嘛呢杆上的风旗是怎么来的嘛呢杆上所舞动着的风马旗的由来,相传最早源于噶举(俗 称“白教”)的“牟沓”(藏语发音,其意

嘛组词?嘛呢旗[ ma ne qí ]祈祷幡又称嘛呢旗,更常见的名称是经幡和风马旗。磨嗖嘛[ mó sōu ma ]形容一个

嘛有什么组词一、嘛的组词有:喇嘛 干嘛 系嘛 嘛达 嘛嘛 喇嘛教 嘛呢堆 喇嘛旗 嘛呢旗 嘛呢轮 跳喇嘛 磨嗖嘛 嘛玩意 达赖喇嘛 二、嘛的拼音是:ma 三、嘛的释义 1

嘛字怎么组词嘛字组词:喇嘛、系嘛、嘛达、嘛嘛、喇嘛教、嘛呢旗、嘛呢轮、喇嘛旗、嘛玩意、磨嗖嘛、班禅喇嘛 基本字义:嘛,汉字,有两

呢组词有哪些词语哆罗呢[duō luó ne] ,即哆呢。嘛呢旗[ma ne qí] ,也称经幡。嘛呢堆,[má ne duī] ,藏 传佛教徒在石块或石片

是怎么组词嘛呢旗:也称经幡。藏传佛教徒祈祷用的法物。用白布或彩纸制成长条状小旗,上写"六字真言"及其他经文,扎制成串,以竿揭诸屋顶

呢组词 呢字怎么组词粗呢、呢称、呢羽、制服呢、勺着呢、海军呢、哆呢、嘛呢轮、直贡呢、华达呢、嘛呢旗、绿呢大轿

嘛怎样组词嘛呢堆 m ne duī 嘛呢旗 m ne qí 嘛呢轮 m ne lún

相关文档
mcrm.net | yydg.net | dfkt.net | wlbk.net | gyzld.cn | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qmbl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com